اولین شرکت دارنده گواهینامه های CE و kraM - CG  از SQD آلمان در صنعت کاشی و سرامیک کشور
       
       
همگان پارس را می شناسند