استان اصفهان

امیرکاوه (پارس، میداس)

استان اردبیل

عینی (میداس)

استان آذربایجان شرقی

محمودیان (پارس)

مختاری (پارس)

مسافری (پارس)

وحدانی (پارس)

محمودیان (میداس)

استان بوشهر

غریب‌زاده (پارس، میداس)

استان ایلام

ابراهیم نژاد (پارس)

استان البرز

باقرزاده (پارس)

خلیلی (میداس)

زارعی (پارس،‌میداس)

استان خوزستان

شیشه‌گر زاده (پارس، میداس)

نعمت تبار (میداس)

استان خراسان رضوی

نجیب (پارس، میداس)

راهوی‌زاده (پارس، میداس)

استان تهران

مدنی (پارس)

ملکی (پارس)

امین ابراهیمی (میداس)

اسکندری  (میداس)

ساداتیان  (میداس)

شعیبی  (میداس)

مهدوی (پارس)

 

استان قزوین

اسدی (پارس، میداس)

پیشامی (میداس)

طاهری زاده (میداس)

استان فارس

معمار (پارس، میداس)

نوشاد (میداس)

سلمانی (میداس)

استان زنجان

بختیاری (پارس)

ابهری  (میداس)

استان گیلان

توحیدی (پارس)

ابراهیم زاده (میداس)

استان کرمانشاه

کریمی (پارس، میداس)

استان کرمان

جلال زاده (میداس)

استان همدان

رحیمی (پارس)

عقیقی  (میداس)

استان یزد

خلیلی (میداس)

استان مازنداران

سعادتمند (پارس)

صمدی (پارس، میداس)

خدمات

شبکه فروش

داخلی

صادرات

محصولات

کاشی دیوار

کاشی پرسلان

برندها

 پارس مدرن

پارس میداس

پارستون

پارس پات

پارس اسپان

پارس آرسس

All Rights Reserved For Pars Tile ©   |   Powered By ToranjStudio